About

Featured Posts

Featured Posts

Featured Posts

Popular Posts

Site Links

Follow us on Facebook

Popular Posts

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Ban biên tập website không ngừng đổi mới, hoàn thiện cơ cấu

Sau gần 4 tháng được thành lập, ban biên tập Liên chi hội sinh viên An Giang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của BCH Liên chi hội sinh viên An Giang, BCH các chi hội sinh viên trực thuộc cùng các bạn hội viên. Để đáp ứng lại sự ủng hộ của mọi người ban biên tập luôn không ngừng đổi mới, cải tiến chức năng, hoàn thiện cơ cấu để phục vụ thông tin cho tất cả các bạn hội viên.Với nhiệm vụ hỗ trợ truyền thông các hoạt động, sự kiện của Liên chi hội và các chi hội sinh viên, quản lý, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng website cho các đơn vị trực thuộc, cung cấp thông tin học bổng, học tập, hoạt động phong trào của sinh viên, cung cấp tin tức từ quê hương An Giang, chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm, cuộc sống của sinh viên.

Các bài viết luôn cố gắng truyền đến cho các bạn hội viên những thông tin bổ ích, đầy đủ giúp các bạn hội viên nắm bắt kịp thời, đồng thời cũng là cầu nối giữa hội viên và BCH Liên chi và BCH các chi hội sinh viên, mục tiêu trở thành kênh thông tin cho toàn thể hội viên An Giang đã và đang học tập tại trường Đại học Cần Thơ.

Tiêu chí ban biên tập
"Luôn đổi mới - Gần gũi hội viên"

Ban biên tập.
www.banbiêntậpangiang.vn
Tags : ,