About

Featured Posts

Featured Posts

Featured Posts

Popular Posts

Site Links

Follow us on Facebook

Popular Posts

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Báo cáo tháng 10 năm 2013


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 10
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

Cần Thơ, ngày 29 tháng 10 năm 2013

            Kính gửi:       BCH Liên chi hội sinh viên An Giang,

WEBSITE:
- Tổng lượng truy cập từ khi mở website đến thời điểm 29/10/2013 là 8116 lượt truy cập
- Lượng truy cập cao nhất trong ngày là 204 lượt truy cập
- Lượng truy cập thấp nhất trong ngày là 12 lượt truy cập
- Bài đăng có lượt xem cao nhất trong tháng là bài viết “Học bổng Tết 2014” với 467 lượt xem

Nhận định: Lượt truy cập tháng 10 có giảm so với tháng 9, cụ thể chỉ đạt 88% so với tháng 9
Bài viết được hội viên quan tâm nhiều nhất vẫn là các bài viết về hoạt động của Liên chi và Các chi hội, Học bổng.

1.      CƠ CẤU BAN BIÊN TẬP
Cơ cấu ban biên tập cho đến thời điểm 29/10/2013 như sau:
-         Phụ trách Ban biên tập: Dư Tuấn Nguyên
-         Biên tập viên: Trần Thị Hạnh Nguyên
-         Biên tập viên: Dư Tuấn Nguyên
-         Cộng tác viên: Lê Thị Huỳnh Như (An Phú – Phú Tân)
-         Cộng tác viên: Nguyễn Minh Trí (quản lý website CHSV Châu Đốc-Tịnh Biên)

2.      HOẠT ĐỘNG TIN TỨC
Trong tháng 10 vừa qua, Ban biên tập đã có các hoạt động tin tức về các chủ đề:
-         Vấn đề Bán hàng đa cấp trong sinh viên và tình hình tại trường Đại học Cần Thơ
-         Hướng dẫn, giúp đỡ Tân sinh viên các thông tin về Liên chi hội, Chi hội, Học bổng,…
-         Ghi nhận tin tức về họp lệ cho hội viên

3.      PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 11/2013
Trong tháng 11, Ban biên tập định hướng hoạt động chính như sau:
-         Tiếp tục hoàn thiện Cơ cấu Ban biên tập
-         Ghi nhận tin tức về Hội nghị Liên chi
-         Tiếp tục cung cấp các thông tin, tạo cầu nối giữa hội viên và liên chi hội, chi hội
-         Tiếp tục theo dõi tình hình bán hàng đa cấp
-         Cung cấp thông tin học bổng (nếu có)


Trên đây là báo cáo hoạt động tháng 10/2013 và phương hướng tháng 11/2013, Ban biên tập kính gửi BCH Liên chi hội sinh viên An Giang để nắm bắt, theo dõi tình hình hoạt động của Ban biên tập. Trong thời gian tới có nhiều hoạt động của Liên chi, Chi hội mong BCH Liên chi hội sinh viên An Giang tích cực hỗ trợ Ban biên tập hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Trân trọng.

TM.BAN BIÊN TẬP
      PHỤ TRÁCH,    Dư Tuấn Nguyên.


Tags :