About

Featured Posts

Featured Posts

Featured Posts

Popular Posts

Site Links

Follow us on Facebook

Popular Posts

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Công tác hỗ trợ truyền thông


CÔNG TÁC
HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG

Cần Thơ, ngày 07 tháng 09 năm 2013

            Kính gửi:       BCH Liên chi hội sinh viên An Giang,
                                    BCH Chi hội sinh viên trực thuộc.

            Theo nhiệm vụ của Ban biên tập đã đề ra, một trong số các nhiệm vụ là hỗ trợ truyền thông cho các chi hội trực thuộc Liên chi hội sinh viên An Giang. Để thông tin hoạt động của các chi hội đến với nhiều hội viên hơn. Ban biên tập mong muốn nhận các thông tin họp lệ, chương trình cho hội viên gửi đến Ban biên tập.

            BCH các chi hội có thể gửi thông tin, kế hoạch chương trình, thông báo họp lệ cho Ban biên tập qua địa chỉ email: quantri.lienchiangiang@gmail.com. Để thông tin được đăng kịp thời mong BCH các chi hội gửi trước ít nhất 3 ngày kể từ ngày tổ chức.

            Ngoài ra để cập nhật, ghi nhận hoạt động của các chi hội, có thể Ban biên tập sẽ cử thành viên đến hoạt động để ghi tin tức, chụp ảnh hoạt động, để tin tức được cập nhật kịp thời mong BCH các chi hội hỗ trợ thành viên Ban biên tập thực hiện nhiệm vụ.

            Ban biên tập trân trọng thông báo.


BAN BIÊN TẬP.
Tags :