About

Featured Posts

Featured Posts

Featured Posts

Popular Posts

Site Links

Follow us on Facebook

Popular Posts

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Báo cáo hoạt động tháng 11/2013


BÁO CÁO SƠ BỘ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 12

Cần Thơ, ngày 22 tháng 11 năm 2013

            Kính gửi:       BCH Liên chi hội sinh viên An Giang,

WEBSITE:
- Tổng lượng truy cập từ khi mở website đến thời điểm 22/11/2013 là 11.561 lượt truy cập
- Lượng truy cập cao nhất trong ngày là 384 lượt truy cập
- Lượng truy cập thấp nhất trong ngày là 12 lượt truy cập
- Lượng truy cập từ ngày 29/10 đến 22/11 là: 3.152 lượt
- Bài đăng có lượt xem cao nhất trong tháng là bài viết “Học bổng Tết 2014” với 507 lượt xem

Nhận định: Lượt truy cập tháng 11 có tăng so với tháng 10, cụ thể đạt 110% so với tháng 10, tăng 10% (Tháng 10 là 2.866 lượt)
Bài viết được hội viên quan tâm nhiều nhất vẫn là các bài viết về hoạt động của Liên chi và Các chi hội, Học bổng.

1.      CƠ CẤU BAN BIÊN TẬP
Cơ cấu ban biên tập cho đến thời điểm 22/11/2013 như sau:
-         Phụ trách Ban biên tập: Dư Tuấn Nguyên
-         Biên tập viên: Trần Thị Hạnh Nguyên
-         Cộng tác viên: Lê Thị Huỳnh Như (An Phú – Phú Tân)
-         Cộng tác viên: Nguyễn Minh Trí (quản lý website CHSV Châu Đốc-Tịnh Biên)
-         Cộng tác viên: Dương Thúy Mai (Chợ Mới)
-         Cộng tác viên: Nguyễn Văn Hạp (Thoại Sơn – Châu Thành)
-         Cộng tác viên: Phạm Văn Duy (Long Xuyên – Tri Tôn)
Cơ cấu còn thiếu 3 Biên tập viên và 2 Cộng tác viên (Châu Phú – Tân Châu và Hòa An)

2.      HOẠT ĐỘNG TIN TỨC
Trong tháng 11 vừa qua, Ban biên tập đã có các hoạt động tin tức về các chủ đề:
-         Hướng dẫn, giúp đỡ Tân sinh viên các thông tin về Liên chi hội, Chi hội, Học bổng,…
-         Ghi nhận tin tức về họp lệ cho hội viên
-         Cung cấp các thông tin, kiến thức bổ ích cho sinh viên

3.      PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 12/2013
Trong tháng 12, Ban biên tập định hướng hoạt động chính như sau:
-         Tiếp tục hoàn thiện Cơ cấu Ban biên tập
-         Hướng dẫn sinh viên hưởng ứng Phong trào Sinh viên 5 tốt
-        
Tiếp tục cung cấp các thông tin, tạo cầu nối giữa hội viên và liên chi hội, chi hội
-         Tiếp tục theo dõi tình hình bán hàng đa cấp
-         Cung cấp thông tin học bổng (nếu có)

Trên đây là báo cáo hoạt động tháng 11/2013 và phương hướng tháng 12/2013, Ban biên tập kính gửi BCH Liên chi hội sinh viên An Giang để nắm bắt, theo dõi tình hình hoạt động của Ban biên tập. Trong thời gian tới có nhiều hoạt động của Liên chi, Chi hội mong BCH Liên chi hội sinh viên An Giang tích cực hỗ trợ Ban biên tập hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Trân trọng.

TM.BAN BIÊN TẬP
      PHỤ TRÁCH,    Dư Tuấn Nguyên.


Tags :