About

Featured Posts

Featured Posts

Featured Posts

Popular Posts

Site Links

Follow us on Facebook

Popular Posts

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Thư chúc mừng năm mới 2014THƯ CHÚC MỪNG
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2014

Cần Thơ, ngày 01 tháng 01 năm 2014

            Kính gửi:       BCH Liên chi hội sinh viên An Giang,
                                    BCH các Chi hội sinh viên trực thuộc,
                                    Thành viên Ban biên tập,
                                    Hội viên, sinh viên.

Nhân dịp năm mới 2014, Ban biên tập xin gửi lời chúc đến BCH Liên chi hội sinh viên An Giang, BCH các chi hội sinh viên trực thuộc cùng toàn thể thành viên Ban biên tập, hội viên, sinh viên lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

            Trong thời gian vừa qua kể từ khi thành lập Ban biên tập trực thuộc Liên chi hội sinh viên An Giang, chúng tôi đã nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của BCH Liên chi hội, Chi hội sinh viên cùng sự tin tưởng của các bạn hội viên, sinh viên. Năm 2013 đã qua đạt được nhiều thành công nhưng cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động, nhờ sự chỉ đạo kịp thời của BCH Liên chi hội sinh viên An Giang cùng sự quan tâm của BCH Chi hội sinh viên Ban biên tập đã từng bước khắc phục khó khăn và tiếp tục xây dựng Ban biên tập vững mạnh, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là công tác truyền thông, là kết nối giữa hội viên, sinh viên và BCH Liên chi hội, Chi hội sinh viên.

            Năm 2014 đã đến hứa hẹn sẽ có những đột phá mới và những thách thức mới, hy vọng rằng BCH Liên chi hội, Chi hội sinh viên sẽ tiếp tục hỗ trợ Ban biên tập hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trân trọng.

TM.BAN BIÊN TẬP
      PHỤ TRÁCH,    Dư Tuấn Nguyên.
Tags : ,