About

Featured Posts

Featured Posts

Featured Posts

Popular Posts

Site Links

Follow us on Facebook

Popular Posts

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Báo cáo hoạt động tháng 1/2014 và Phương hướng tháng 2/2014

BAN BIÊN TẬP LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN AN GIANG
Website: www.banbiêntậpangiang.vn
Email: quantri.lienchiangiang@gmail.com
 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2014
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2014

Cần Thơ, ngày 10 tháng 02 năm 2014

            Kính gửi:       BCH Liên chi hội sinh viên An Giang,
                                    BCH các Chi hội sinh viên trực thuộc,
                                    Thành viên Ban biên tập.

WEBSITE CHÍNH:
- Tổng lượng truy cập từ khi mở website đến thời điểm 10/02/201415.815 lượt truy cập
- Lượng truy cập cao nhất trong ngày là 354 lượt truy cập
- Lượng truy cập thấp nhất trong ngày là 07 lượt truy cập
- Lượng truy cập từ ngày 29/12/2013 đến 10/02/2014 là: 4.825 lượt
- Bài đăng có lượt xem cao nhất trong tháng là bài viết “Học bổng Tết 2014” với 320 lượt xem

Nhận định: Lượt truy cập tháng 1/2014 có tăng so với tháng 12/2013, cụ thể đạt 141% so với tháng 12/2013, tăng 41% (Tháng 12 là 3.422 lượt)
Bài viết được hội viên quan tâm nhiều nhất vẫn là các bài viết về hoạt động của Liên chi và Các chi hội, Học bổng, Thông tin từ Đoàn, Hội sinh viên trường
                       
WEBSITE CÁC CHI HỘI:
- Hoạt động bình thường, tổng lượt truy cập của các website chi hội là 5.241 (tăng 35%)
- Website được xem nhiều nhất: CHSV Long Xuyên – Tri Tôn với 1.833 lượt truy cập

VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ:
- Trong tháng 1/2014 Văn phòng điện tử đã đăng các thông báo cần thiết, hỗ trợ hội viên về thông tin học bổng
- Tổng lượt truy cập là 4.155 (tăng 85%)

WEBSITE SINH VIÊN 5 TỐT:
- Ban biên tập đã xây dựng website Sinh viên 5 tốt nhằm hỗ trợ, hướng dẫn hội viên đăng ký và phấn đấu
- Tổng lượt truy cập là 237 (tăng 71%)

1.      CƠ CẤU BAN BIÊN TẬP
Cơ cấu ban biên tập cho đến thời điểm 10/02/2014 như sau:
-         Phụ trách Ban biên tập: Dư Tuấn Nguyên
-         Biên tập viên: Trần Thị Hạnh Nguyên
-         Cộng tác viên: Lê Thị Huỳnh Như (An Phú – Phú Tân)
-         Cộng tác viên: Nguyễn Minh Trí (quản lý website CHSV Châu Đốc-Tịnh Biên)
-         Cộng tác viên: Dương Thúy Mai (Chợ Mới)
-         Cộng tác viên: Nguyễn Văn Hạp (Thoại Sơn – Châu Thành)
-         Cộng tác viên: Phạm Văn Duy (Long Xuyên – Tri Tôn)
-         Cộng tác viên: Nguyễn Quốc Phòng (IMS Long Xuyên – Tri Tôn)
-         Cộng tác viên: Trần Ngọc Tâm (Châu Phú – Tân Châu)
-         Cộng tác viên: Võ Thị Phương Thảo (IMS + Web Hòa An)
Cơ cấu còn thiếu 2 Biên tập viên và 1 Cộng tác viên phụ trách tin tức (CHSV Châu Đốc-Tịnh Biên)
Đã hoàn thành cấp thẻ thành viên Ban biên tập.

2.      HOẠT ĐỘNG TIN TỨC
Trong tháng 1/2014 vừa qua, Ban biên tập đã có các hoạt động tin tức về các chủ đề:
-         Hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên các thông tin về Liên chi hội, Chi hội, Học bổng,…
-         Ghi nhận tin tức về họp lệ cho hội viên
-         Cung cấp các thông tin, kiến thức bổ ích cho sinh viên
-         Ghi nhận các thông tin trên báo điện tử của Hội sinh viên Việt Nam, Đoàn thanh niên
-         Theo dõi, cập nhật thông tin, tình hình từ website Đoàn – Hội trường

3.      PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 2/2014
Trong tháng 2/2014, Ban biên tập định hướng hoạt động chính như sau:
-         Tiếp tục hoàn thiện Cơ cấu Ban biên tập
-         Hướng dẫn sinh viên hưởng ứng Phong trào Sinh viên 5 tốt
-         Tiếp tục cung cấp các thông tin, tạo cầu nối giữa hội viên và liên chi hội, chi hội
-         Tiếp tục theo dõi tình hình bán hàng đa cấp và các vấn đề khác
-         Cung cấp thông tin học bổng (nếu có)
-         Đảm nhận công tác truyền thông cho Hội thao Liên chi
-         Theo dõi hoạt động Hệ thống quản lý thông tin hội viên

Trên đây là báo cáo hoạt động tháng 1/2014 và phương hướng tháng 2/2014, Ban biên tập kính gửi BCH Liên chi hội sinh viên An Giang để nắm bắt, theo dõi tình hình hoạt động của Ban biên tập. Trong thời gian tới có nhiều hoạt động của Liên chi, Chi hội mong BCH Liên chi hội sinh viên An Giang tích cực hỗ trợ Ban biên tập hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Trân trọng ./.

TM.BAN BIÊN TẬP
      PHỤ TRÁCH,    Dư Tuấn Nguyên.Nơi nhận:
-          BCH LCHSV An Giang (báo cáo)
-          BCH các chi hội (được biết)
-          Ban biên tập (đăng website BBT)


Tags : ,