About

Featured Posts

Featured Posts

Featured Posts

Popular Posts

Site Links

Follow us on Facebook

Popular Posts

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Thông báo họp mặt Ban biên tập

BAN BIÊN TẬP LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN AN GIANG
Website: www.banbiêntậpangiang.vn
Email: quantri.lienchiangiang@gmail.com

 


THÔNG BÁO
HỌP MẶT BAN BIÊN TẬP

            Ban biên tập thông báo đến các thành viên Ban biên tập về buổi họp mặt Ban biên tập để thông báo tình hình và triển khai nhiệm vụ giai đoạn tháng 2/2014 đến tháng 8/2014.

            Thành phần tham dự:

STT
Họ và tên
Đơn vị - Nhiệm vụ
1
Dư Tuấn Nguyên
Phụ trách Ban biên tập
2
Trần Thị Hạnh Nguyên
Biên tập viên – CLB Sinh viên 5 tốt
3
Lê Thị Huỳnh Như
Cộng tác viên An Phú – Phú Tân
4
Phạm Văn Duy
Cộng tác viên Long Xuyên – Tri Tôn
5
Nguyễn Quốc Phòng
CTV Hệ thống IMS Long Xuyên – Tri Tôn
6
Trần Trọng Tâm
Cộng tác viên Châu Phú – Tân Châu
7
Dương Thúy Mai
Cộng tác viên Chợ Mới
8
Nguyễn Văn Hạp
Cộng tác viên Thoại Sơn – Châu Thành
9
Võ Thị Phương Thảo
CTV web và IMS Hòa An
10
Lưu Tuấn Phong
Châu Đốc – Tịnh Biên

            Thời gian: lúc 8h00 sáng ngày 15/2/2014 (Thứ 7)
            Địa điểm: Phòng thảo luận A, Trung tâm học liệu, Đại học Cần Thơ

            Nội dung:
1.      Triển khai nhiệm vụ giai đoạn 02/2014 đến 08/2014
+ Phong trào sinh viên 5 tốt trong toàn liên chi hội và Ban biên tập
+ Tình hình Bán hàng đa cấp và lừa gạt trong sinh viên
+ Nắm bắt và triển khai thông tin của Cộng tác viên
2.      Thông báo tình hình sinh viên, hội viên trong Liên chi hội, phản hồi Ban biên tập
3.      Thông tin của Hội sinh viên, Đoàn trường,…

Cần Thơ, ngày 8 tháng 2 năm 2014
            PT. BAN BIÊN TẬP
           


   Dư Tuấn Nguyên


Nơi nhận:
- Thành phần tham dự
- BCH Liên chi hội (A.Khanh) – được biết
- Đăng website Ban biên tập

Tags : , ,