About

Featured Posts

Featured Posts

Featured Posts

Popular Posts

Site Links

Follow us on Facebook

Popular Posts

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Thông báo thành lập website CHSV Thoại Sơn


THÔNG BÁO THÀNH LẬP
WEBSITE CHI HỘI SINH VIÊN THOẠI SƠN

Cần Thơ, ngày 20 tháng 03 năm 2014

            Ban biên tập xin thông báo về việc thành lập website chi hội sinh viên Thoại Sơn. Từ ngày 20/3/2014 chi hội sinh viên Thoại Sơn có website đại diện:

                        Địa chỉ: www.chsvthoạisơn.vn (tiếng Việt có dấu)
                        Quản lý: BCH Chi hội sinh viên Thoại Sơn
                        Sử dụng tài nguyên của hệ thống website Liên chi An Giang
                        Hỗ trợ kỹ thuật: Bộ phận kĩ thuật - Ban biên tập
                        Quản lý thông tin: BCH Chi hội sinh viên Thoại Sơn
                       
            Nay Ban biên tập thông báo đến BCH Liên chi hội sinh viên An Giang, BCH các chi hội sinh viên và các bạn hội viên được biết.


BAN BIÊN TẬP.
Tags : ,