About

Featured Posts

Featured Posts

Featured Posts

Popular Posts

Site Links

Follow us on Facebook

Popular Posts

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Báo cáo hoạt động tháng 4/2014, phương hướng tháng 5/2014


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2014
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 05/2014

Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2014

            Kính gửi:       BCH Liên chi hội sinh viên An Giang,
                                    BCH các Chi hội sinh viên trực thuộc,
                                    Thành viên Ban biên tập.

WEBSITE LIÊN CHI AN GIANG:
- Tổng lượng truy cập từ khi mở website đến thời điểm 25/04/201424.161 lượt truy cập
- Lượng truy cập cao nhất trong ngày là 128 lượt truy cập
- Lượng truy cập thấp nhất trong ngày là 20 lượt truy cập
- Lượng truy cập từ ngày 25/03/2014 đến 25/04/2014 là: 1.710 lượt
- Bài đăng có lượt xem cao nhất trong tháng là bài viết “Olympic KHCT: Danh sách cộng điểm khuyến khích” với 160 lượt xem

Nhận định: Lượt truy cập tháng 4/2014 giảm nhẹ so với tháng 3/2014, cụ thể đạt 62% so với tháng 3/2014, giảm 38% (Tháng 3 là 2.756 lượt)
Bài viết được hội viên quan tâm nhiều nhất vẫn là các bài viết về hoạt động của Liên chi và Các chi hội, Học bổng, các sự kiện diễn ra trong trường
                       
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
Thống kê lượt truy cập và bài viết từ khi kích hoạt website đến thời điểm hiện tại
- An Phú – Phú Tân:                   1090 lượt truy cập, 12 bài viết
- Châu Đốc – Tịnh Biên:           592 lượt truy cập, 16 bài viết
- Châu Phú – Tân Châu:            694 lượt truy cập, 15 bài viết
- Châu Thành:                             430 lượt truy cập, 20 bài viết
- Chợ Mới:                                   660 lượt truy cập, 13 bài viết
- Long Xuyên – Tri Tôn:           2339 lượt truy cập, 44 bài viết
- Thoại Sơn:                                1055 lượt truy cập, 13 bài viết
- Đơn vị Hòa An:                        (chưa kích hoạt website)
- Ban biên tập:                            908 lượt truy cập, 27 bài viết
- Văn phòng điện tử:                  5384 lượt truy cập, 65 bài viết

Website các đơn vị hoạt động hiệu quả trong tháng xếp theo thứ tự: (có bài viết mới, lượng truy cập tăng, có sự quan tâm của hội viên)
1.      Thoại Sơn
2.      Long Xuyên – Tri Tôn
3.      Châu Thành

CÔNG TÁC SINH VIÊN 5 TỐT:
- Ban biên tập đã thành lập Tổ thông tin & truyền thông Sinh viên 5 tốt, đã đến các đơn vị: Châu Thành, Châu Đốc  - Tịnh Biên, Long Xuyên – Tri Tôn, An Phú – Phú Tân thu số liệu Sinh viên 5 tốt.

1.      CƠ CẤU BAN BIÊN TẬP
Cơ cấu ban biên tập cho đến thời điểm 25/04/2014 như sau:
-         Phụ trách Ban biên tập: Dư Tuấn Nguyên
-         Thành viên chuyên trách: Trần Thị Hạnh Nguyên
-         Thành viên chuyên trách: Võ Phước Giàu
-         TV phụ trách đơn vị: Lê Thị Huỳnh Như (An Phú – Phú Tân)
-         TV phụ trách đơn vị: Dương Thúy Mai (Chợ Mới)
-         TV phụ trách đơn vị: Phạm Văn Duy (Long Xuyên – Tri Tôn)
-         TV phụ trách đơn vị: Trần Ngọc Tâm (Châu Phú – Tân Châu)
-         TV phụ trách đơn vị: Võ Thị Phương Thảo (IMS + Web Hòa An)
-         TV phụ trách đơn vị: Trần Kim Hiếu (Châu Đốc – Tịnh Biên)
Cơ cấu còn thiếu 2 thành viên phụ trách chi hội (CHSV Châu Thành, CHSV Thoại Sơn)

2.      HOẠT ĐỘNG TIN TỨC
Trong tháng 4/2014 vừa qua, Ban biên tập đã có các hoạt động tin tức về các chủ đề:
-         Ghi nhận hoạt động Ban chấp hành liên chi đến hội viên
-         Cung cấp các thông tin, kiến thức bổ ích cho sinh viên
-         Ghi nhận các thông tin trên báo điện tử của Hội sinh viên Việt Nam, Đoàn thanh niên
-         Theo dõi, cập nhật thông tin, tình hình từ website Đoàn – Hội trường
-         Đảm nhận hỗ trợ công tác Sinh viên 5 tốt cho LCHSV An Giang

3.      PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 5/2014
Trong tháng 5/2014, Ban biên tập định hướng hoạt động chính như sau:
-         Hướng dẫn sinh viên hưởng ứng Phong trào Sinh viên 5 tốt, tổng hợp số liệu và thông tin đến các đơn vị liên quan.
-         Tiếp tục cung cấp các thông tin, tạo cầu nối giữa hội viên và liên chi hội, chi hội
-         Chuẩn bị thành lập tổ thông tin & truyền thông Mùa hè xanh 2014
-         Chuẩn bị thành lập tổ thông tin & truyền thông Tiếp sức mùa thi 2014
-         Tiến hành cuộc họp Ban biên tập triển khai các nhiệm vụ lớn.

Trên đây là báo cáo hoạt động tháng 4/2014 và phương hướng tháng 5/2014, Ban biên tập kính gửi BCH Liên chi hội sinh viên An Giang để nắm bắt, theo dõi tình hình hoạt động của Ban biên tập. Trong thời gian tới có nhiều hoạt động của Liên chi, Chi hội mong BCH Liên chi hội sinh viên An Giang tích cực hỗ trợ Ban biên tập hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.


Trân trọng ./.

Tags :