About

Featured Posts

Featured Posts

Featured Posts

Popular Posts

Site Links

Follow us on Facebook

Popular Posts

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Nội dung thống nhất cuộc họp Ban biên tập mở rộng ngày 10/4NỘI DUNG ĐÃ THỐNG NHẤT
TRONG CUỘC HỌP BAN BIÊN TẬP MỞ RỘNG

Cần Thơ, ngày 10 tháng 04 năm 2014

            Kính gửi:       BCH Liên chi hội sinh viên An Giang,
                                    BCH các Chi hội sinh viên trực thuộc,
                                    Thành viên Ban biên tập.

1.      Thành phần tham dự:
-         Ban chấp hành liên chi: Phạm Công Khanh, Nguyễn Đức Vĩnh, Trương Thị Nhớ
-         Chi hội trưởng các đơn vị: An Phú Phú Tân, Châu Đốc Tịnh Biên, Châu Thành, Chợ Mới, Long Xuyên Tri Tôn
-         Đại diện đơn vị: Châu Phú Tân Châu (Trần Trọng Tâm)
-         Thành viên Ban Biên Tập: Dư Tuấn Nguyên, Trần Thị Hạnh Nguyên, Võ Phước Giàu, Lê Thị Huỳnh Như, Dương Thúy Mai, Trần Trọng Tâm, Phạm Văn Duy
-         Đơn vị vắng mặt: Thoại Sơn
Cuộc họp đã bắt đầu vào lúc 11h55 ngày 10/04/2014 và kết thúc lúc 13h00 ngày 10/4/2014

2.      Nội dung phổ biến và thảo luận trong buổi họp:\
-         Báo cáo sơ lược hoạt động Ban biên tập trong 6 tháng vừa qua
-         Phổ biến việc thực hiện công tác Sinh viên 5 tốt
-         Phổ biến việc lấy ý kiến và đánh giá họp lệ của hội viên
-         Các thông tin sẽ cung cấp trong báo cáo của Ban biên tập
-         Việc duy trì hay dừng các website các đơn vị
-         Thông tin về hệ thống quản lý tổng hợp
-         Thực hiện kỷ yếu 20 năm
-         Thông tin cuộc thi viết “Ký ức tình nguyện”

3.      Nội dung đã thống nhất trong buổi họp:
-         Công tác Sinh viên 5 tốt thống nhất như sau:
·        Thành viên chuyên trách (Hạnh Nguyên) cùng Thành viên phụ trách chi hội đến các buổi họp lệ các chi hội thực hiện việc tuyên truyền và lấy thông tin để Ban biên tập sàng lọc, tổng hợp danh sách Sinh viên 5 tốt tiềm năng và Danh sách Sinh viên thiếu một vài chỉ tiêu để BCH chi hội,BCH liên chi nắm bắt để có hoạt động hướng dẫn các sinh viên tiềm năng và giúp đỡ các sinh viên khác
·        Tuấn Nguyên cùng anh Đức Vĩnh thiết kế mẫu lấy ý kiến trực tiếp và trực tuyến
·        Các chi hội trưởng sẽ làm nhiệm vụ tuyên truyền về các chỉ tiêu Sinh viên 5 tốt trong buổi họp lệ
·        Chuyên trang Sinh viên 5 tốt tại địa chỉ www.sv5t-liênchiangiang.vn
·        Các sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt trong năm 2014 sẽ được Ban biên tập thiết kế một poster (như bảng vàng sinh viên 5 tốt) có kèm ảnh của sinh viên
-         Hội viên đóng góp ý kiến và đánh già buổi họp lệ:
·        Hình thức 1: lấy ý kiến và đánh giá trực tiếp, Tuấn NguyênThành viên phụ trách chi hội, Chi hội trưởng các đơn vị thực hiện, Ban biên tập tổng hợp và gửi về BCH các chi hội, BCH Liên chi
·        Hình thức 2: tổ chức 1 buổi như họp lệ chi hội, nhưng giành thời gian cho việc lấy ý kiến, phản ánh của hội viên đến BCH Liên chi, BCH Chi hội. Tổ chức trong 1 phòng học
·        Thành viên phụ trách chi hội tổng hợp ý kiến và các quyết định.
-         Thông tin trong các báo cáo của Ban Biên Tập
·        Trong các báo cáo tới của Ban Biên Tập sẽ thêm một số thông tin mới: Số lượng hội viên của chi hội trong tháng vừa qua (theo số liệu do chi hội cập nhật), cuối học kì có báo cáo kết quả học tập của các hội viên (Nguồn: Phòng Đào tạo)
·        Báo cáo công khai và gửi đến BCH Liên chi, BCH các chi hội
-         Website các đơn vị:
·        Các trưởng đơn vị, đại diện đơn vị tham dự họp đều quyết định tiếp tục duy trì website, đến ngày 13/4/2014 sẽ có thành viên quản lý website (thông tin người quản lý gửi về quantri.lienchiangiang@gmail.com)
·        Trong tháng 4/2014 Ban biên tập sẽ tiếp tục hỗ trợ các đơn vị quản lý và giao toàn quyền cho các chi hội, thông tin trên website các chi hội tự quản lý
-         Hệ thống quản lý tổng hợp:
·        Từ tháng 4/2014 hệ thống quản lý tổng hợp tại www.htql-liênchiangiang.vn có các chức năng: Quản lý văn bản, Quản lý thông tin hội viên, Tổng hợp ý kiến, tâm tư nguyện vọng hội viên, Danh sách Sinh viên 5 tốt tiềm năng, Danh sách liên lạc BCH các chi hội, BCH liên chi hội, Kết quả đánh giá hoạt động chi hội.
·        Các chi hội đã cung cấp email toàn quyền (có quyền truy cập tất cả)
-         Kỷ yếu 20 năm:
·        BCH các chi hội hiện tại có nhiệm vụ tổng hợp thông tin BCH chi hội đơn vị mình 3 nhiệm kì gần nhất (tính từ nhiệm kì đang tại nhiệm) các thông tin: Họ và tên, Chức vụ đã giữ, Khóa, Ngành học, Đơn vị đang công tác, Thông tin liên hệ, ảnh thường ngày (nếu có)
·        Ban biên tập có nhiệm vụ thiết kế chuyên trang đăng các thông tin trên
·        Ban biên tập thiết kế quyển Kỷ yếu 20 năm.
-         Cuộc thi viết “Ký ức tình nguyện” 2014:
·        Ban biên tập tham gia với tối thiểu 3 bài viết
·        Mỗi đơn vị chi hội tham gia tối thiểu 1 bài viết
·        Hạn chót nộp bài dự thi đến tháng 11/2014 (phụ trách tổng hợp bài viết: Võ Phước Giàu)
-         Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban biên tập trong thời gian tới:
·        Tuấn Nguyên: quản lý Văn phòng điện tử, website Liên chi, công tác Tâm tư nguyện vọng hội viên
·        Hạnh Nguyên: công tác Sinh viên 5 tốt, phụ trách mảng Học tập tốt, Đạo đức tốt, Hội nhập tốt, Biên tập viên, phụ trách công tác Tiếp sức mùa thi 2014
·        Phước Giàu: phụ trách công tác Mùa hè xanh 2014, phụ trách mảng Thể lực tốt, Tình nguyện tốt, Biên tập viên
·        Các thành viên phụ trách chi hội (Huỳnh Như, Thúy Mai, Văn Duy, các thành viên đang chờ các chi hội cử): phổ biến thông báo của Ban biên tập đến các chi hội, theo sát hoạt động của chi hội mình, nắm bắt thuận lợi, khó khăn của chi hội, hỗ trợ chi hội trong công tác thông tin, truyền thông, là một kênh để hội viên phản ánh tâm tư nguyện vọng
·        Trách nhiệm Ban biên tập: tập huấn một số kĩ năng Tin học cho các thành viên Ban biên tập, kĩ năng thông tin truyền thông.


TM.BAN BIÊN TẬP
      PHỤ TRÁCH,    Dư Tuấn Nguyên.
Tags : ,