About

Featured Posts

Featured Posts

Featured Posts

Popular Posts

Site Links

Follow us on Facebook

Popular Posts

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Báo cáo đánh giá hoạt động hệ thống website đến thời điểm 07/2014


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG WEBSITE
(Đến thời điểm 07.2014)

Ban biên tập tiến hành báo cáo đánh giá hoạt động các website thuộc Hệ thống website Liên chi hội sinh viên An Giang đến thời điểm 07.2014 (1 năm hoạt động), và đề xuất phương hướng phát triển trong thời gian năm học 2014-2015.

I.       THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG:
Tính đến thời điểm tháng 07.2014:

STT
Tên website
Ngày bắt đầu
Thời gian hoạt động
1
Liên chi hội sinh viên An Giang
(www.liênchiangiang.vn)
07/2013
12 tháng
2
Văn phòng điện tử
(www.vănphòngliênchiangiang.vn)
09/2013
10 tháng
3
Ban biên tập
(www.banbiêntậpangiang.vn)
08/2013
11 tháng
4
CHSV An Phú – Phú Tân
(chsvanphúphútân.vn)
08/2013
11 tháng
5
CHSV Châu Đốc – Tịnh Biên
(chsvchâuđốctịnhbiên)
08/2013
11 tháng
6
CHSV Châu Phú – Tân Châu
(chsvchâuphútânchâu.vn)
08/2013
11 tháng
7
CHSV Châu Thành
(chsvchâuthành.vn)
02/2014
5 tháng
8
CHSV Chợ Mới
(chsvchợmới.vn)
08/2013
11 tháng
9
CHSV Long Xuyên – Tri Tôn
(chsvlongxuyêntritôn.vn)
08/2013
11 tháng
10
CHSV Thoại Sơn
(chsvthoạisơn.vn)
02/2014
5 tháng

Do đơn vị Chi hội sinh viên Thoại Sơn – Châu Thành được phân tách thành 2 chi hội là Thoại Sơn và Châu Thành nên 2 website mới được xây dựng.

II.    SỐ LƯỢNG BÀI VIẾT VÀ LƯỢT TRUY CẬP
Tính đến thời điểm 20.07.2014

STT
Tên website
Số bài viết
Lượt truy cập
1
Liên chi hội sinh viên An Giang
(www.liênchiangiang.vn)
614
30.186
2
Văn phòng điện tử
(www.vănphòngliênchiangiang.vn)
79
6.632
3
Ban biên tập
(www.banbiêntậpangiang.vn)
29
977
4
CHSV An Phú – Phú Tân
(chsvanphúphútân.vn)
18
1.262
5
CHSV Châu Đốc – Tịnh Biên
(chsvchâuđốctịnhbiên)
40
1.968
6
CHSV Châu Phú – Tân Châu
(chsvchâuphútânchâu.vn)
19
788
7
CHSV Châu Thành
(chsvchâuthành.vn)
38
1.384
8
CHSV Chợ Mới
(chsvchợmới.vn)
15
778
9
CHSV Long Xuyên – Tri Tôn
(chsvlongxuyêntritôn.vn)
62
3.499
10
CHSV Thoại Sơn
(chsvthoạisơn.vn)
34
3.469

Website đợn vị chi hội hoạt động có hiệu quả (theo hướng bài viết và lượt truy cập)
 1. CHSV Long Xuyên – Tri Tôn
 2. CHSV Thoại Sơn
 3. CHSV Châu Đốc – Tịnh Biên
 4. CHSV Châu Thành

Website ít hoạt động:
 1. CHSV Chợ Mới
 2. CHSV Châu Phú – Tân Châu
 3. CHSV An Phú – Phú Tân

Đơn vị chưa có website:
 1. CHSV Hòa An
 2. CLB Khiêu vũ

Các website khác đã hoàn thành và đưa vào hoạt động:
 1. CLB Sinh viên 5 tốt

III. LIÊN KẾT WEBSITE
Từ khi thành lập và đưa vào hoạt động đến nay, website Liên chi hội sinh viên An Giang đã được sự quan tâm của BCH Liên chi hội, BCH các chi hội sinh viên, các bạn hội viên và đặc biệt là sự quan tâm của tình nhà, huyện nhà.
Đến nay đã có sự liên kết thông tin với website Huyện đoàn Châu Thành (www.suctrechauthanh,com)  và đã tiến hành xây dựng website cho Huyện đoàn Thoại Sơn (www.thanhniênthoạisơn.vn) thông qua CHSV Thoại Sơn.

IV. CÁC HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ:
Để đáp ứng nhu cầu quản lý thông tin của BCH Liên chi hội, BCH Các chi hội sinh viên, Ban biên tập đã xây dựng Hệ thống quản lý tổng hợp (htql-liênchiangiang.vn) nhằm hỗ trợ việc quản lý thông tin hội viên, quản lý văn bản, tổng hợp thông tin,...
Hệ thống đã được đưa vào hoạt động từ tháng 11/2013 đến nay đã hoạt động được hơn 8 tháng và hoạt động ổn địnhV.    HỆ THỐNG CỘNG TÁC VIÊN:
Nhằm giúp đỡ việc thu thập thông tin và đăng bài trên các website, Ban biên tập đã được thành lập và thực hiện nhiệm vụ đó, đến nay mỗi chi hội đều có Thành viên Ban biên tập và các cộng tác viên.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG WEBSITE
Nhằm giúp thông tin đến với từng hội viên, Ban biên tập tóm tắt phương hướng trong thời gian tới, cụ thể thực hiện những hoạt động sau:
 1. Giới thiệu website chi hội và Liên chi hội tại các buổi họp lệ
 2. Giới thiệu tại các group facebook, facebook Page
 3. Cải thiện chất lượng bài viết và giao diện thân thiện
 4. Tập huấn, hướng dẫn cách quản lý website cho các BCH chi hội nhiệm kì mới

(Phương hướng cụ thể hơn nữa sẽ được trình bày riêng trong Đề xuất phương hướng hoạt động của Ban biên tập trong nhiệm kì mới 2014-2015)

Cần Thơ, ngày 20 tháng 07 năm 2014
          THỰC HIỆN BÁO BÁO


                 Dư Tuấn Nguyên(Báo cáo này được gửi đến BCH Liên chi hội sinh viên An Giang, BCH các Chi hội sinh viên trực thuộc, Thành viên Ban biên tập và đăng website Ban biên tập)
Tags :