About

Featured Posts

Featured Posts

Featured Posts

Popular Posts

Site Links

Follow us on Facebook

Popular Posts

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Báo cáo hoạt động Ban Thông tin & Truyền thông tháng 2/2015

BAN THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG – LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN AN GIANG
Website: www.banbiêntậpangiang.vn
Email: truyenthong.lienchiangiang@gmail.com
 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2015
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG
3/2015

Cần Thơ, ngày 2 tháng 3 năm 2015

            Kính gửi:       BCH Liên chi hội sinh viên An Giang,
                                    BCH các Chi hội sinh viên trực thuộc,
                                    Thành viên Ban Thông tin & Truyền thông.                                        

WEBSITE LIÊN CHI AN GIANG:
- Tổng lượng truy cập từ khi mở website đến thời điểm 2/3/2015 là 62.908 lượt truy cập
- Lượng truy cập cao nhất trong ngày là 1.617 lượt truy cập
- Lượng truy cập thấp nhất trong ngày là 12 lượt truy cập
- Lượng truy cập từ ngày 27/2/2015 đến 2/3/2015 là: 8.608 lượt
- Tổng số bài đăng tính đến thời điểm hiện tại là 825 bài đăng
- Số bài đăng từ ngày 27/2/2015 đến 2/3/2015 là 28 bài đăng
- Bài đăng có lượt xem cao nhất trong tháng là bài viết “Bình chọn cho Đại học Cần Thơ trong Hành trình Bài ca sinh viên 2015với 523 lượt xem

Bài viết được hội viên quan tâm nhiều nhất là các bài viết về thông tin học bổng, thông báo của trường và Liên chi hội, các hoạt động sinh viên và những kỹ năng cần thiết cho sinh viên.
                       
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
Thống kê lượt truy cập và bài viết từ
ngày 27/2/2015 – 2/3/2015
STT
Đơn vị
Lượt truy cập
Tăng (lượt)
Bài viết
Tăng (bài)
1
An Phú - Phú Tân
7168
427
92
2
2
Châu Đốc - Tịnh Biên
4338
332
70
1
3
Châu Phú - Tân Châu
1536
123
37
1
4
Châu Thành
2731
176
68
3
5
Chợ Mới
2858
283
66
4
6
Long Xuyên - Tri Tôn
11139
616
123
6
7
Thoại Sơn
5705
529
70
4
8
Phân hiệu Hoà An
395
38
8
1
9
Ban Thông tin & Truyền thông
1354
136
34
2
10
Văn phòng điện tử
18513
521
137
4
                                           
Website các đơn vị hoạt động hiệu quả nhất trong tháng xếp theo thứ tự: (có bài viết mới, lượng truy cập tăng, có sự quan tâm của hội viên)
1.      Long Xuyên – Tri Tôn
2.      Thoại Sơn
3.      Văn phòng điện tử1.      HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 2/2015
Trong tháng 2/2015 vừa qua, Ban Thông tin & Truyền thông đã có những hoạt động tin tức về các chủ đề:
-   Ghi nhận các thông tin trên báo điện tử của Hội sinh viên Việt Nam, Đoàn thanh niên; theo dõi, cập nhật thông tin, tình hình từ website Đoàn – Hội trường để thông tin đến hội viên một cách nhanh chóng, chính xác nhất
-   Ghi nhận, đăng tải các tin tức hoạt động của Liên chi, Chi hội
- Sưu tầm và đăng tải các bài viết về hoạt động, kỹ năng cho sinh viên
- Lập kế hoạch chuẩn bị cho công tác truyền thông trong Hội thao truyền thống lần thứ 19

2.      PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 3/2015
Trong tháng 3/2015, Ban Thông tin & Truyền thông định hướng hoạt động chính như sau:
-   Tiếp tục cung cấp các thông tin, tạo cầu nối giữa hội viên và Liên chi, Chi hội
-   Đẩy mạnh việc giao lưu, hợp tác giữa các thành viên trong Ban cũng như giữa Ban với các đơn vị khác
-   Tiếp tục nâng cao, hoàn thiện kỹ năng truyền thông cho các thành viên trong Ban qua các hoạt động thực tế
-   Thành lập Tổ Thông tin để thực hiện công tác truyền thông, cập nhật tin tức các trận đấu trong Hội thao truyền thống lần thứ 19
Trên đây là báo cáo hoạt động tháng 2/2015 và phương hướng cho tháng 3/2015, Ban Thông tin & Truyền thông kính gửi BCH Liên chi hội sinh viên An Giang để nắm bắt, theo dõi tình hình hoạt động của Ban Thông tin & Truyền thông. Trong thời gian tới có nhiều hoạt động của Liên chi Chi hội, mong BCH Liên chi hội sinh viên An Giang tiếp tục hỗ trợ Ban Thông tin & Truyền thông hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Trân trọng ./.
                             TM.BAN THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
                                         TRƯỞNG BAN                                 Trần Thị Hạnh Nguyên

Tags :