About

Featured Posts

Featured Posts

Featured Posts

Popular Posts

Site Links

Follow us on Facebook

Popular Posts

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

Thông báo: Thực hiện thoả thuận quản lí website các đơn vị thuộc LCHSV An Giang

  HSV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
BCH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN AN GIANG
Cần Thơ, ngày 29 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v thực hiện thoả thuận quản lí website các đơn vị Chi hội
thuộc LCHSV An Giang

            Theo thoả thuận ngày 18/3/2015 giữa đại diện các đơn vị Chi hội với Ban Thông tin & Truyền thông, từ ngày 27/3/2015 website các đơn vị CHSV được liệt kê sau đây sẽ được tích hợp về trên website LCHSV An Giang (liênchiangiang.vn) bao gồm: An Phú – Phú Tân, Châu Đốc – Tịnh Biên, Châu Phú – Tân Châu, Châu Thành, Chợ Mới, Thoại Sơn, phân hiệu Hoà An. Để có thể phối hợp tốt, nâng cao hiệu suất công việc, Ban Thông tin & Truyền thông tạo một nhóm riêng trên mạng xã hội Facebook. Thành viên của nhóm này bao gồm đại diện BCH các Chi hội và các truyền thông viên thường trực của Ban Thông tin & Truyền thông. Khi có bài viết muốn đăng, yêu cầu BCH Chi hội đăng thông tin lên nhóm theo 2 dạng chính sau:
            1. Đối với thông báo: BCH Chi hội đăng file thông báo trực tiếp vào group. TTV thường trực có trách nhiệm đăng vào website LCHSV An Giang theo đúng định dạng, đảm bảo nội dung chính xác một cách nhanh nhất.
            2. Đối với các bài viết cập nhật tin tức hoạt động trong Chi hội: BCH Chi hội đăng hình ảnh và thông tin trực tiếp vào group. TTV thường trực có trách nhiệm viết thành bài viết dựa trên các hình ảnh, thông tin được cung cấp và đăng vào website LCHSV An Giang.
            Riêng đối với website CHSV Long Xuyên – Tri Tôn (chsvlongxuyêntritôn.vn) sẽ được duy trì với chỉ tiêu hàng tháng:
            1. Số lượng bài viết tối thiểu: 10 bài viết, về các vấn đề như học tập, kỹ năng, cảnh giác, hoạt động của LC, CH… Đối với các tháng nghỉ hè, yêu cầu tối thiểu 5 bài viết/tháng về các vấn đề vui chơi lành mạnh, rèn luyện kỹ năng, cảnh giác, quê hương An Giang
            2. Cơ sở xác định chỉ tiêu: Dựa theo thống kê trong báo cáo hàng tháng của Ban Thông tin & Truyền thông.
            Trân trọng.

                                                                            
                                              


      BAN THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
                                                                                           TRƯỞNG BAN


                                                                                     Trần Thị Hạnh Nguyên
Tags : , ,