About

Featured Posts

Featured Posts

Featured Posts

Popular Posts

Site Links

Follow us on Facebook

Popular Posts

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Báo cáo hoạt động Ban Thông tin & Truyền thông tháng 4/2015

BAN THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG – LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN AN GIANG
Website: www.banbiêntậpangiang.vn
Email: truyenthong.lienchiangiang@gmail.com


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2015
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG
5/2015

Cần Thơ, ngày 6 tháng 5 năm 2015

            Kính gửi:       BCH Liên chi hội sinh viên An Giang,
                                    BCH các Chi hội sinh viên trực thuộc,
                                    Thành viên Ban Thông tin & Truyền thông.                                        

WEBSITE LIÊN CHI AN GIANG:
- Tổng lượng truy cập từ khi mở website đến thời điểm 6/5/2015 là 74.460 lượt truy cập
- Lượng truy cập cao nhất trong ngày là 934 lượt truy cập
- Lượng truy cập thấp nhất trong ngày là 4 lượt truy cập
- Lượng truy cập từ ngày 6/4/2015 đến 6/5/2015 là: 4.071 lượt
- Tổng số bài đăng tính đến thời điểm hiện tại là 921 bài đăng
- Số bài đăng từ ngày 6/4/2015 đến 6/5/2015 là 40 bài đăng
- Bài đăng có lượt xem cao nhất trong tháng là bài viết Đồi Tà Pạ đẹp như tranh thuỷ mặcvới 182 lượt xem

Bài viết được hội viên quan tâm nhiều nhất là các bài viết về tin tức hoạt động của Hội sinh viên trường, Liên chi, Chi hội; bài viết về quê hương An Giang.

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
Theo thoả thuận giữa Ban Thông tin & Truyền thông với các đơn vị, bắt đầu từ ngày 27/3/2015, website của các đơn vị CHSV ngoại trừ website CHSV Long Xuyên – Tri Tôn đã được tích hợp về website lienchiangiang.vn. Theo đó, phần sau đây chỉ thống kê truy cập và bài viết từ ngày 6/4/2015 – 6/5/2015 của các website đơn vị sau đây:
STT
Đơn vị
Lượt truy cập
Tăng (lượt)
Bài viết
Tăng (bài)
1
Long Xuyên - Tri Tôn
12137
542
140
10
2
Ban Thông tin & Truyền thông
1495
72
37
2
3
Văn phòng điện tử
19317
598
147
8
                                           


1.      HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 4/2015
Trong tháng 4/2015 vừa qua, Ban Thông tin & Truyền thông đã có những hoạt động tin tức về các chủ đề:
-   Ghi nhận các thông tin trên báo điện tử của Hội sinh viên Việt Nam, Đoàn thanh niên; theo dõi, cập nhật thông tin, tình hình từ website Đoàn – Hội trường để thông tin đến hội viên một cách nhanh chóng, chính xác nhất
-   Ghi nhận, đăng tải các tin tức hoạt động của Liên chi, Chi hội
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin và truyền thông cho Hội thao truyền thống lần thứ 19
- Thực hiện video clip về quê hương An Giang và chế tạo 2 standee để hỗ trợ cho hoạt động tuyên truyền trong Chương trình Tìm hiểu quê hương & con người An Giang.
- Tham gia và đạt giải Ba vòng thi đồng đội cuộc thi “An Giang trong tôi” – Chương trình Tìm hiểu quê hương & con người An Giang.

2.      PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 5/2015
Trong tháng 4/2015, Ban Thông tin & Truyền thông định hướng hoạt động chính như sau:
-   Tiếp tục cung cấp các thông tin, tạo cầu nối giữa hội viên và Liên chi, Chi hội
-   Đẩy mạnh việc giao lưu, hợp tác giữa các thành viên trong Ban cũng như giữa Ban với các đơn vị khác
- Cập nhật tin tức, thông báo về chương trình Mùa hè tình nguyện để các bạn hội viên có thể tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, chính xác nhất
- Lập kế hoạch chuẩn bị cho công tác truyền thông trong chương trình Mùa hè tình nguyện của các đơn vị.
Trên đây là báo cáo hoạt động tháng 4/2015 và phương hướng cho tháng 5/2015, Ban Thông tin & Truyền thông kính gửi BCH Liên chi hội sinh viên An Giang để nắm bắt, theo dõi tình hình hoạt động của Ban Thông tin & Truyền thông. Trong thời gian tới có nhiều hoạt động của Liên chi Chi hội, mong BCH Liên chi hội sinh viên An Giang tiếp tục hỗ trợ Ban Thông tin & Truyền thông hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Trân trọng.

                                                                     TM.BAN THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
     TRƯỞNG BAN        Trần Thị Hạnh Nguyên
Tags :