About

Featured Posts

Featured Posts

Featured Posts

Popular Posts

Site Links

Follow us on Facebook

Popular Posts

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

Báo cáo hoạt động Ban Thông tin & Truyền thông tháng 7/2015

BAN THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG – LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN AN GIANG
Website: www.truyenthong.lienchiangiang.vn
Email: truyenthong.lienchiangiang@gmail.com
 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2015
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG
8/2015

Cần Thơ, ngày 28 tháng 7 năm 2015

            Kính gửi:       BCH Liên chi hội sinh viên An Giang,
                                    BCH các Chi hội sinh viên trực thuộc,
                                    Thành viên Ban Thông tin & Truyền thông.                                        

WEBSITE LIÊN CHI AN GIANG:
- Tổng lượng truy cập từ khi mở website đến thời điểm 28/7/2015 là 79.262 lượt truy cập
- Lượng truy cập cao nhất trong ngày là 151 lượt truy cập
- Lượng truy cập thấp nhất trong ngày là 7 lượt truy cập
- Lượng truy cập từ ngày 1/7/2015 đến 28/7/2015 là: 1.315 lượt
- Tổng số bài đăng tính đến thời điểm hiện tại là 943 bài đăng
- Số bài đăng từ ngày 1/7/2015 đến 28/7/2015 là 5 bài đăng
- Bài đăng có lượt xem cao nhất trong tháng là bài viết Phỏng vấn chiến sĩ tình nguyên LCHSV An Giangvới 154 lượt xem
Bài viết được hội viên quan tâm nhiều nhất là các bài viết về các thông tin, thông báo về chương trình Tiếp sức mùa thi và Mùa hè xanh 2015, các thông báo khác cho năm học mới.

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

STT
Đơn vị
Lượt truy cập
Tăng (lượt)
Bài viết
Tăng (bài)
1
Long Xuyên - Tri Tôn
13060
180
156
5
2
Ban Thông tin & Truyền thông
1543
25
38
0
3
Văn phòng điện tử
19793
203
151
2
                                           


1.      HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 7/2015
Trong tháng 7/2015 vừa qua, Ban Thông tin & Truyền thông đã có những hoạt động tin tức về các chủ đề:
-   Ghi nhận các thông tin trên báo điện tử của Hội sinh viên Việt Nam, Đoàn thanh niên; theo dõi, cập nhật thông tin, tình hình từ website Đoàn – Hội trường để thông tin đến hội viên một cách nhanh chóng, chính xác nhất
-   Ghi nhận, đăng tải các tin tức hoạt động của Liên chi, Chi hội
- Báo cáo hoạt động của chiến dịch Mùa hè xanh ở 2 mặt trận mỗi ngày cho Hội sinh viên trường
- Cập nhật tin tức, hình ảnh của chiến dịch Mùa hè xanh

2.      PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 8/2015
Trong tháng 8/2015, Ban Thông tin & Truyền thông định hướng hoạt động chính như sau:
-   Tiếp tục cung cấp các thông tin, tạo cầu nối giữa hội viên và Liên chi, Chi hội
-   Đẩy mạnh việc giao lưu, hợp tác giữa các thành viên trong Ban cũng như giữa Ban với các đơn vị khác
-   Rút kinh nghiệm về công tác truyền thông trong chiến dịch Mùa hè xanh 2015
- Hoàn thành và kết thúc công tác truyền thông cho chiến dịch Mùa hè xanh 2015
- Chuẩn bị kế hoạch và truyền thông cho việc tuyển nhân sự nhiệm kỳ mới
Trên đây là báo cáo hoạt động tháng 7/2015 và phương hướng cho tháng 8/2015, Ban Thông tin & Truyền thông kính gửi BCH Liên chi hội sinh viên An Giang để nắm bắt, theo dõi tình hình hoạt động của Ban Thông tin & Truyền thông. Trong thời gian tới có nhiều hoạt động của Liên chi và Chi hội, mong BCH Liên chi hội sinh viên An Giang tiếp tục hỗ trợ Ban Thông tin & Truyền thông hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Trân trọng ./.

TM.BAN THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
     TRƯỞNG BAN        Trần Thị Hạnh Nguyên
Nơi nhận:
-    BCH LCHSV An Giang (báo cáo)
-    BCH các chi hội (được biết)

-    Ban Thông tin & Truyền thông (đăng website Ban)
Tags :