About

Featured Posts

Featured Posts

Featured Posts

Popular Posts

Site Links

Follow us on Facebook

Popular Posts

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Báo cáo hoạt động Ban Thông tin & Truyền thông tháng 10/2015

10752035_559572090853954_140720114_nBAN THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN AN GIANG
Website: www.lienchiangiang.vn
Email: truyenthong.lienchiangiang@gmail.com
 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2015
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2015
Cần Thơ, ngày 27 tháng 10 năm 2015
Kính gửi:  BCH Liên chi hội sinh viên An Giang,
BCH các Chi hội sinh viên trực thuộc,
Thành viên Ban Thông tin & Truyền thông.
WEBSITE LIÊN CHI AN GIANG:
-         Tổng lượng truy cập từ khi mở website đến thời điểm ngày 27/10/2015  là  99.073  lượt truy cập.
- Lượng truy cập cao nhất trong ngày là 1113 lượt truy cập.
- Lượng truy cập thấp nhất trong ngày là 110 lượt truy cập.
- Lượng truy cập từ ngày 5/10/2015 đến ngày 27/10/2015 là: 16.738 lượt truy cập.
- Tổng số bài đăng tính đến thời điểm hiện tại là 1048 bài đăng.
- Số bài đăng từ ngày 5/10/2015 đến  ngày 27/10/2015 là 33 bài đăng.
- Bài đăng có lượt xem cao nhất trong tháng là bài viết  Học bổng “Ươm mầm trí tuệ” chùa Hoằng Pháp với 608 lượt xem.
Bài viết được hội viên quan tâm nhiều nhất là các bài viết  về  thông báo học bổng, Đại hội các Chi hội trực thuộc LCHSV An Giang và cách thức tham gia các chương trình sinh viên.STT
Đơn vị
Lượt truy cập  Tăng (lượt)
Bài viết  Tăng (bài)

1
Long Xuyên - Tri Tôn 
       14813                378
   172                0
2
Ban Thông tin & Truyền thông 
        1865                 187
    47                 2
3
Văn phòng điện tử 
       24219                694   
   165                0WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1.  HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 10/2015
 Trong tháng  10/2015  vừa qua, Ban  Thông tin & Truyền thông  đã có  những  hoạt động tin tức, truyền thông về các chủ đề:
-  Ghi nhận các thông tin trên báo điện tử của Hội sinh viên Việt Nam, Đoàn thanh niên; theo dõi, cập nhật thông tin, tình hình từ website Đoàn  –  Hội trường  để thông tin đến hội viên một cách nhanh chóng, chính xác nhất.
-  Ghi nhận, đăng tải các tin tức  hoạt động  của Liên chi, Chi hội, các thông tin học bổng và các chương trình sinh viên.
-  Truyền thông cho Đại hội các Chi hội trực thuộc và Hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kì 2014-2016.
- Tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông cho các thành viên Ban.
2.  PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 11/2015
Trong tháng 11/2015, Ban  Thông tin & Truyền thông  định hướng hoạt động chính như sau:
-  Tiếp tục cung cấp các thông tin, tạo cầu nối giữa hội viên và Liên chi, Chi hội.
-  Đẩy mạnh việc giao lưu, hợp tác giữa các thành viên trong Ban cũng như giữa Ban với các đơn vị khác
-  Hỗ trợ truyền thông, kỹ thuật cho phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
- Tổ chức Hội nghị Ban Thông tin & Truyền thông nhiệm kì 2015-2016 vào ngày 1/11/2015.


 Trên đây là báo cáo hoạt động tháng  10/2015  và phương hướng  cho  tháng  11/2015, Ban Thông tin & Truyền thông  kính gửi BCH Liên chi hội sinh viên An Giang để nắm bắt,  theo dõi tình hình hoạt động của Ban  Thông tin & Truyền thông. Trong thời gian tới có nhiều hoạt động của Liên chi  và  Chi hội,  mong BCH Liên chi hội sinh viên An Giang tiếp tục  hỗ trợ Ban Thông tin & Truyền thông hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Trân trọng ./.

 TM.BAN THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
           TRƯỞNG BAN


                Trần Thị Hạnh Nguyên

Nơi nhận:
-  BCH LCHSV An Giang (báo cáo)
-  BCH các chi hội (được biết)
-  Ban Thông tin & Truyền thông (đăng website Ban)Tags :