About

Featured Posts

Featured Posts

Featured Posts

Popular Posts

Site Links

Follow us on Facebook

Popular Posts

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Báo cáo hoạt động Ban Thông tin & Truyền thông tháng 9/2015

BAN THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG – LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN AN GIANG
Website: www.truyenthong.lienchiangiang.vn
Email: truyenthong.lienchiangiang@gmail.com
 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2015
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG
10/2015

Cần Thơ, ngày 4 tháng 10 năm 2015

            Kính gửi:       BCH Liên chi hội sinh viên An Giang,
                                    BCH các Chi hội sinh viên trực thuộc,
                                    Thành viên Ban Thông tin & Truyền thông.                                        

WEBSITE LIÊN CHI AN GIANG:
- Tổng lượng truy cập từ khi mở website đến thời điểm 4/10/2015 là 82.335 lượt truy cập
- Lượng truy cập cao nhất trong ngày là 831 lượt truy cập
- Lượng truy cập thấp nhất trong ngày là 81 lượt truy cập
- Lượng truy cập từ ngày 5/9/2015 đến 4/10/2015 là: 9.621 lượt
- Tổng số bài đăng tính đến thời điểm hiện tại là 1015 bài đăng
- Số bài đăng từ ngày 1/9/2015 đến 4/10/2015 là 46 bài đăng
- Bài đăng có lượt xem cao nhất trong tháng là bài viết Thông báo Học bổng đồng hành cùng VCSA 2015-2016với 586 lượt xem
Bài viết được hội viên quan tâm nhiều nhất là các bài viết về thông báo học bổng và cách thức tham gia các chương trình sinh viên

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

STT
Đơn vị
Lượt truy cập
Tăng (lượt)
Bài viết
Tăng (bài)
1
Long Xuyên - Tri Tôn
14435
884
172
10
2
Ban Thông tin & Truyền thông
1678
76
45
4
3
Văn phòng điện tử
23525
2522
165
8
                                           


1.      HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 9/2015
Trong tháng 9/2015 vừa qua, Ban Thông tin & Truyền thông đã có những hoạt động tin tức về các chủ đề:
-   Ghi nhận các thông tin trên báo điện tử của Hội sinh viên Việt Nam, Đoàn thanh niên; theo dõi, cập nhật thông tin, tình hình từ website Đoàn – Hội trường để thông tin đến hội viên một cách nhanh chóng, chính xác nhất
-   Ghi nhận, đăng tải các tin tức hoạt động của Liên chi, Chi hội, các thông tin học bổng và các chương trình sinh viên
- Cùng với Ban Truyền thông Đội Công tác xã hội và Ban Thông tin & Truyền thông Đoàn khoa Khoa học tự nhiên thành lập nhóm liên kết truyền thông mang tên “Truyền thông +”
- Truyền thông cho hoạt động chào đón tân sinh viên và Đại hội các đơn vị CHSV
- Tổ chức thành công buổi tuyển truyền thông viên nhiệm kỳ 2015-2016

2.      PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG 10/2015
Trong tháng 10/2015, Ban Thông tin & Truyền thông định hướng hoạt động chính như sau:
-   Tiếp tục cung cấp các thông tin, tạo cầu nối giữa hội viên và Liên chi, Chi hội
-   Đẩy mạnh việc giao lưu, hợp tác giữa các thành viên trong Ban cũng như giữa Ban với các đơn vị khác
- Hỗ trợ truyền thông, kỹ thuật cho hoạt động chào đón tân sinh viên và Đại hội, Hội nghị của Liên chi và các Chi hội
- Đẩy mạnh tập huấn về kỹ năng và tác nghiệp thực tế cho các tân truyền thông viên
- Chuẩn bị cho Hội nghị Ban Thông tin & Truyền thông

Trên đây là báo cáo hoạt động tháng 9/2015 và phương hướng cho tháng 10/2015, Ban Thông tin & Truyền thông kính gửi BCH Liên chi hội sinh viên An Giang để nắm bắt, theo dõi tình hình hoạt động của Ban Thông tin & Truyền thông. Trong thời gian tới có nhiều hoạt động của Liên chi và Chi hội, mong BCH Liên chi hội sinh viên An Giang tiếp tục hỗ trợ Ban Thông tin & Truyền thông hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Trân trọng ./.

TM.BAN THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
     TRƯỞNG BAN        Trần Thị Hạnh Nguyên
Nơi nhận:
-    BCH LCHSV An Giang (báo cáo)
-    BCH các chi hội (được biết)

-    Ban Thông tin & Truyền thông (đăng website Ban)
Tags :