About

Featured Posts

Featured Posts

Featured Posts

Popular Posts

Site Links

Follow us on Facebook

Popular Posts

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Buổi tập huấn chuyên môn thứ hai của Ban Thông tin và Truyền thông

Với chủ đề “Các nội dung về quản lí thông tin và hình thức phỏng vấn trực tiếp”, tại phòng thảo luận A - TTHL, lúc 18h30 hôm qua ngày 10/10, các thành viên của Ban Thông tin & Truyền thông dưới sự hướng dẫn của chị Trần Thị Như Ngọc - Liên chi hội phó Liên chi hội sinh viên (LCHSV) An Giang cùng anh Dư Tuấn Nguyên - Liên chi hội phó LCHSV An Giang đã có một buổi tập huấn đầy thú vị.

Nội dung của buổi tập huấn đặc biệt nhấn mạnh các vấn đề nên và không nên đăng trên các kênh truyền thông do anh Tuấn Nguyên trình bày.

Tiếp đến là phần hướng dẫn quá trình chuẩn bị, cách thức phỏng vấn và thực hành kỹ năng phỏng vấn trực tiếp. Các anh chị hướng dẫn đã thực hành làm phỏng vấn mẫu rồi qua đó đi đến hướng dẫn cụ thể, nhấn mạnh trọng tâm của kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm thực tế đã đúc kết.

Sau 150 phút, buổi tập huấn thứ hai đã kết thúc tốt đẹp. Qua buổi tập huấn này, các bạn Truyền thông viên đã có thêm cho mình những kiến thức về kênh truyền thông và cách thức phỏng vấn trực tiếp. Và qua đó, kỹ năng cũng như sự chuyên nghiệp của các bạn được nâng thêm một bậc mới.

Ban Thông tin & Truyền thông
Tin: Hồng Vân
Ảnh: TN


Tags :