About

Featured Posts

Featured Posts

Featured Posts

Popular Posts

Site Links

Follow us on Facebook

Popular Posts

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

Đúng vị trí, đúng công việc

Để phát huy khả năng của mỗi truyền thông viên, việc đặt đúng vị trí, đúng công việc và tạo môi trường để các bạn phát huy là rất quan trọng - Trần Thị Hạnh Nguyên (Trưởng ban nhiệm kì 2014-2015)
Tags :